Welcome to Meløy's communication page for couture history, which is part of the our tourism initiative. The project was started by the community on Meløy island and is a collaboration between the Culture Office and the Nordlandsmuseet. On this page you will also find links to the walks in Bodø and Gildeskål. It is the Nordlandsmuseet that has produced the content and thus has the historical responsibility.

 

Copyright innhold : Nordlandsmuseet 2021, 2022, 2023
 
The technical solutions have been developed by Seria AS in collaboration with the Nordlandsmuseet.
 
Text and editing: Conservator Helge Seim, Nordlandsmuseet
 
Narrator's voice: Helge Seim, Jan Ivar Baartvedt Nordlandsmuseet, Matias Bjune Pedersen, Bente Sørgård, Astrid Margareth Sollie, Lean Iversen Hansen and Miriam Sollie Iversen.
 
Sound effects and editing: Helge Seim, Nordlandsmuseet
 
Soundrecordings: Svein Tore Larsgård, Solparken Lydstudio, Bodø og Jørgen Stormo Kulturfabrikken, Meløy, LydBerger Sunflower Studios.

 

Picture

 • Helge Seim, Nordlandsmuseet's picture collection
 • Ernst Furuhatt, Nordlandsmuseet's picture collection
 • Thomasz A. Wacko
 • Thomas Lillevoll
 • Oddlaug Brunvoll
 • H. Benonisen
 • Stavanger Forenede Fotografer A/S
 • Mari Karlsen
 • Marit Eikessund
 • Axel Lindahl
 • Vilhelm Skappel, Widerøes Flyveselskap
 • Heidi Norum
 • Johs. Müller (via Knut Støre)
 • Emil Ingebrigtsen
 • Karl Aartun
 • Hans Nikolai M. Skaugvold
 • Bernd Lund
 • Kristian Hartvig Helgesen
 • Ingebjørg Eriksen
 • Ann-Mari Olsen
 • Olav Espevoll
 • Svein Skare

Illustrations

 • Helge Seim, Nordlandsmuseet
 • Tor Kvarv
 • Oluf Ryg

Sources

 • Utdrag fra rapport av 1978 i Topografisk Arkiv, Arkeologisk avdeling. Tromsø Museum. Ivar Oftedal: “Naturen i Farger; Steiner”. Aschehoug. 1991
 • Morten Romstad: Ravfunna på Melkøya” I “Ottar”, Tromsø Museum nr5, 2002
 • Torsvik. U. (1998) Årbok nr. 14: KNM «Uredd» Meløy Historielag
 • Hansen. E. (1997) Årbok nr. 13: Folkets hus i Glomfjord Meløy Historielag
 • Andreassen A.H. og Sørgård R. (1992) Meløy Kirke 125-årsjubileet 1867 - 1992 Sentrum Trykk
 • Petter Snekkestad 2004 Ting og grenser i Gildeskål
 • Store norske leksikon
 • Kulturminnesøk.no
 • Kyllingstad Røyne (1959) Det store eksamensarbeid, Handelsstedet Kjerringøy Norges Tekniske Høgskole
 • Gulowsen Jon (2008) Hundre år i utakt s.178-185 nytt norsk tidskrift bind 25.
 • Knutsen Nils M. (1988) Nessekongene Gyldendal norske forlag - Kiil A. (1940) Nordlandshandelen i det 17.århundre Trykt for Fridtjof Nansens fond
 • Ytreberg (1941) Nordlandske handelsteder Bruns Bokhandel forlag
 • Engelstad Eivind S. (1954) ”Hos Bernhoft på Ørnes”, i Norsk Hydro
 • Moe, Knut (1981) Gård og grend: Meløy: Bind
 • Stamtavle over Slægten Bernhof, Emilie Bernhoft, (1885) Chr. Gundersens Bogtrykker
 • Moe K. (1984) Meløy meieri gjennom 40 år 
 • Swensen P. , Torsvik U. og Schulz H.(1984) Jubileumsskrift Meløy kommune 1884 - 1984
 • Forskningsradet.no
 • 6. og 7. trinn Neverdal skole (2011) Nært på krigen i Neverdal i krigsårene 1940-1945
 • Fulsås Narve (1983) Voksten og fallet til ein nordlandsk handelstad. Kjerringøy i K. Zahl si tid, 1850-1900. Hovudoppgåve i historie Tromsø
 • Normann H. (1986) Årbok 2 Benkestok-familien Meløy Historielag
 • Andreassen A.H. og Sørgård R. (1992) Meløy Kirke 125-årsjubileet 1867 - 1992 Sentrum Trykk
 • Moe K. (1981) Gård og Grend I Meløy Meløy Kommune
 • Myrvang A. (2001) Fra maktens sentrum til kulturhistorie
 • Swensen P., Torsvik U. og Schulz H. (1984) Jubileumskrift meløy kommune 1984 Nordland Boktrykkeri
 • Braseth P. (2006) Skolen i Meløy, tiden før 1860
 • Swensen P. , Torsvik U. og Schulz H.(1984) Jubileumsskrift Meløy kommune 1884 - 1984
 • Kommunestyre og formannskap protokoller 1884 - 1945
 • Hutchinson A. (1997) Disse tider-Disse skikker
 • Utskiftning for Bolga 1831 og 1867
 • Holberg E. (2015) Før vår tid
 • Fygle S. (1991) Fiskerihistorie for Meløy 1850 - 1992
 • Blom G.P. (1832) Reise i Nordlandene året 1827
 • Kraft J.E. (1835) Kongeriket Norge
 • Støre K. (1991) Årbok nr. 7 Meløy bi ufredår Meløy Historielag
 • The National Archives Musketoon – DEFE 1/109 Debrifing Richard O`brien 26.oktober 1942
 • The National Archives Musketoon – DEFE 1/109 Debrifing Fredrick Harry Trigg og John Fairclough 8.oktober 1942
 • The National Archives Musketoon – DEFE 1/109 Debrifing Sverre Granlund November 1942
 • Heberg:2016:Bergkunst nord for polarsirkelen
 • Pettersen K. (2002) Årbok nr. 18: Setvik gård Meløy Historielag
 • Tvenning K. (1994) Årbok nr. 10: Bomber drepte bestekammeraten Meløy Historielag
 • Fagerland, T. E. (1998) – Industristedet Glomfjord: Fra veidemark til kraftsamfunn
 • Swensen. (1990) Årbok nr. 6: Fredrik Meyer Meløy kommunes tredje ordfører Meløy Historielag
 • Brattland S. (1994) Fra industristed til ødemark. Meløy Historielag
 • Farup. E. (1977) Trekk fra Glomfjords historie Meløy bygdeboknemnd
 • Intervjuer med Klara Sletten, Spildra, Liv Strand, Ørnes, Rolf Dybvik, Dybvik, Gerd Myrvang, Glomfjord, Hans Oslen, Bolga, Knut Støre, Bodø, med flere.

 

The page has been devoloped as a collaboration between: