Brefronten til Engabreeen nådde tidligere nesten ned til havets overflate innerst i Holandsfjorden, og var et yndet turistmål for cruiseskip som kom inn fjorden. Fra 1930-årene og fram til midten av 1960-årene trakk brefronten seg nesten to kilometer tilbake, og et stort vann dannet seg foran breen, Engabrevatnet, som ligger ti meter over havet. Senere har det først vært i fremrykking, så i ny tilbaketrekking, og brefronten ligger nå rundt 400 meter fra Engabrevatnet og 2,5 kilometer fra fjorden. Brefronten på Engabreen ligger rundt 100 meter over havet. og er en av de lavestliggende breene i Norge.

En av de største brebevegelser som noensinne er målt på en norsk bre, 125 centimeter i døgnet, er registrert i brefallet på Engabreen.

Under Engabreen er det bygd vanninntak for kraftverk. I 1995 ble det etablert et glasiologisk forskningslaboratorium under breen der forskere fra tunneler i fjellet under isen kan få tilgang til bresålen under 200 meter is. Det er det eneste sted i verden forskere direkte kan gjøre observasjoner under så tykk is.

Kilder:

Store Norske Leksikon