Du er nå inne på Meløy kommunes formidlingside for kuturhistorie, som er en del av kommunens reiselivssatsing. Prosjektet ble dratt i gang av Meløy grendeutvalg og er et samarbeid mellom Kulturkontoret og Nordlandsmuseet. På denne siden vil du også finne link til de vandringen i Bodø og Gildeskål. Det er Nordlandsmuseet som har produsert innholdet og som dermed har det historiefaglige ansvaret.

 

Copyright innhold : Nordlandsmuseet 2021, 2022, 2023

De tekniske løsningene er utviklet av Seria AS i samarbeid med Nordlandsmuseet.

Tekst og redigering: Konservator Helge Seim, Nordlandsmuseet

Fortellerstemme: Helge Seim, Jan Ivar Baartvedt, Matias Bjune Pedersen, Bente Sørgård, Astrid Margareth Sollie, Lean Iversen Hansen, Miriam Sollie Iversen

Lydeffekter og redigering: Helge Seim, Nordlandsmuseet

Lydstudio: Svein Tore Larsgård, Solparken Lydstudio, Bodø og Jørgen Stormo Kulturfabrikken, Meløy, LydBerger Sunflower Studios.

 

Bilder

 • Helge Seim, Nordlandsmuseets bildesamling
 • Ernst Furuhatt, Nordlandsmuseets bildesamling
 • Thomasz A. Wacko
 • Thomas Lillevoll
 • Oddlaug Brunvoll
 • H. Benonisen
 • Stavanger Forenede Fotografer A/S
 • Mari Karlsen
 • Marit Eikessund
 • Axel Lindahl
 • Vilhelm Skappel, Widerøes Flyveselskap
 • Heidi Norum
 • Johs. Müller (via Knut Støre)
 • Emil Ingebrigtsen
 • Karl Aartun
 • Hans Nikolai M. Skaugvold
 • Bernt Lund
 • Kristian Hartvig Helgesen
 • Ingebjørg Eriksen
 • Ann-Mari Olsen
 • Olav Espevoll
 • Svein Skare

Illustrasjoner

 • Helge Seim, Nordlandsmuseet
 • Tor Kvarv
 • Oluf Ryg

Kilder

 • Utdrag fra rapport av 1978 i Topografisk Arkiv, Arkeologisk avdeling. Tromsø Museum. Ivar Oftedal: “Naturen i Farger; Steiner”. Aschehoug. 1991. 
 • Morten Romstad: Ravfunna på Melkøya” I “Ottar”, Tromsø Museum nr5, 2002 
 •  Torsvik. U. (1998) Årbok nr. 14: KNM «Uredd» Meløy Historielag
 • Hansen. E. (1997) Årbok nr. 13: Folkets hus i Glomfjord Meløy Historielag
 • Andreassen A.H. og Sørgård R. (1992) Meløy Kirke 125-årsjubileet 1867 - 1992 Sentrum Trykk

 • Petter Snekkestad 2004 Ting og grenser i Gildeskål 
 • Store norske leksikon

 • Kulturminnesøk.no
 • Kyllingstad Røyne (1959) Det store eksamensarbeid, Handelsstedet Kjerringøy Norges Tekniske Høgskole

 • Gulowsen Jon (2008) Hundre år i utakt s.178-185 nytt norsk tidskrift bind 25.
 • Knutsen Nils M. (1988) Nessekongene Gyldendal norske forlag - Kiil A. (1940) Nordlandshandelen i det 17.århundre Trykt for Fridtjof Nansens fond
 • Ytreberg (1941) Nordlandske handelsteder Bruns Bokhandel forlag
 • Engelstad Eivind S. (1954) ”Hos Bernhoft på Ørnes”, i Norsk Hydro
 • Moe, Knut (1981) Gård og grend: Meløy: Bind 
 • Stamtavle over Slægten Bernhof, Emilie Bernhoft, (1885) Chr. Gundersens Bogtrykker
 • Moe K. (1984) Meløy meieri gjennom 40 år 
 • Swensen P. , Torsvik U. og Schulz H.(1984) Jubileumsskrift Meløy kommune 1884 - 1984
 • Forskningsradet.no
 • 6. og 7. trinn Neverdal skole (2011) Nært på krigen i Neverdal i krigsårene 1940-1945
 • Fulsås Narve (1983) Voksten og fallet til ein nordlandsk handelstad. Kjerringøy i K. Zahl si tid, 1850-1900. Hovudoppgåve i historie Tromsø
 • Normann H. (1986) Årbok 2 Benkestok-familien Meløy Historielag
 • Andreassen A.H. og Sørgård R. (1992) Meløy Kirke 125-årsjubileet 1867 - 1992 Sentrum Trykk

 • Moe K. (1981) Gård og Grend I Meløy Meløy Kommune
 • Myrvang A. (2001) Fra maktens sentrum til kulturhistorie

 • Swensen P., Torsvik U. og Schulz H. (1984) Jubileumskrift meløy kommune 1984 Nordland Boktrykkeri
 • Braseth P. (2006) Skolen i Meløy, tiden før 1860
 • Swensen P. , Torsvik U. og Schulz H.(1984) Jubileumsskrift Meløy kommune 1884 - 1984
 • Kommunestyre og formannskap protokoller 1884 - 1945
 • Hutchinson A. (1997) Disse tider-Disse skikker
 • Utskiftning for Bolga 1831 og 1867
 • Holberg E. (2015) Før vår tid
 • Fygle S. (1991) Fiskerihistorie for Meløy 1850 - 1992 

 • Blom G.P. (1832) Reise i Nordlandene året 1827
 • Kraft J.E. (1835) Kongeriket Norge
 • Støre K. (1991) Årbok nr. 7 Meløy bi ufredår Meløy Historielag
 • The National Archives Musketoon – DEFE 1/109 Debrifing Richard O`brien 26.oktober 1942
 • The National Archives Musketoon – DEFE 1/109 Debrifing Fredrick Harry Trigg og John Fairclough 8.oktober 1942
 • The National Archives Musketoon – DEFE 1/109 Debrifing Sverre Granlund November 1942

 • Heberg:2016:Bergkunst nord for polarsirkelen
 • Pettersen K. (2002) Årbok nr. 18: Setvik gård Meløy Historielag
 • Tvenning K. (1994) Årbok nr. 10: Bomber drepte bestekammeraten Meløy Historielag
 • Fagerland, T. E. (1998) – Industristedet Glomfjord: Fra veidemark til kraftsamfunn

 • Swensen. (1990) Årbok nr. 6: Fredrik Meyer Meløy kommunes tredje ordfører Meløy Historielag
 • Brattland S. (1994) Fra industristed til ødemark. Meløy Historielag
 • Farup. E. (1977) Trekk fra Glomfjords historie Meløy bygdeboknemnd
 • Intervjuer med Klara Sletten, Spildra, Liv Strand, Ørnes, Rolf Dybvik, Dybvik, Gerd Myrvang, Glomfjord, Hans Oslen, Bolga, Knut Støre, Bodø, med flere.

 

Løsningen er utviklet i samarbeid med: